SprawnościWYBIERZ SPRAWNOŚĆ DLA SIEBIE! :)
KSIĄŻECZKA SPRAWNOŚCI

Karta próby na sprawność............................
Imię i nazwisko ......................................... stopień ...........
Drużyna ..............................................................................
Zastęp ...................................................

L.p
Zadania
Termin realizacji
Podpis

Sprawność przyznano rozkazem ............. z dnia ............


...............................
podpis drużynowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz